print

Watersysteemtoets 2012

Terug
Projectcode 443234
Uitvoerders Hydrologic
Thema Hoogwaterbescherming
Einddatum 01-04-2010

In het Nationaal Bestuurs Akkkoord Water (NBW) is afgesproken dat in 2015 alle regionale watersystemen op orde moeten zijn. Met het oog daarop moeten regionale waterbeheerders hun systemen periodiek toetsen. De eerste toetsing vond plaats in 20005. Daarbij werden uiteenlopende modellen, rekenmethoden en detailniveaus gehanteerd. Ook werd op verschillende wijze omgegaan met het beheerdersoordeel en de gebiedsdekkende vertaling van de normen. Dit leidt ertoe dat de resultaten van waterschappen moeilijk vergelijkbaar zijn.

Zowel vanuit bestuurlijk-beleidsmatig als technisch-inhoudelijk oogpunt is er behoefte de volgende watersysteemtoets, die in 2012, plaatsvindt, te uniformeren. Hiertoe is een STOWA-werkgroep Watersysteemtoets 2012 samengesteld. De opdracht van de werkgroep is het uitbrengen van een concreet advies over de wijze waarop de toetsing in 2012 moet worden uitgevoerd. Met het oog hierop wordt in dit project gekeken of, hoe en in welke mate de watersysteemtoets 2012 in Nederland kan worden geüniformeerd.

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login