print

Wet Milieubeheer vergunningen rwzi's

Terug
Projectcode 432517
Uitvoerders BACO adviesbureau    
Thema Diversen
Einddatum 01-10-2009

Sinds augustus 2005 loopt het STOWA-project: Wet milieubeheer (Wm) en rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi's). Doel van het project is om processen rondom Wm-vergunningen te stroomlijnen en het bewerkstelligen van betere Wm-vergunningen voor zowel het bevoegd gezag als waterschappen.

Dit project valt in de volgende deelprojecten uiteen:

a:   IPPC (Europese richtlijn Integrated Pollution and  Prevention Control)
b:   EPRTR (European Pollutant Release Transfer Register; Europees register voor de overbrenging en uitstoot van verontreinigende stoffen - E-PRTR)
c:   NRB (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming)
d:   Afvalstoffen

Klik op bovenstaande deelprojecten voor meer informatie.
De laatste nieuwsbrief kunt u onderaan deze pagina downloaden.

VERSCHENEN PUBLICATIES (klik op de titel voor de verwijzing naar het pdf-bestand)

  • 2006-W-01 Wet milieubeheer en rwzi's" is  verschenen in 2006. Het rapport verschaft inzicht in de aard en omvang van afvalstoffen die verwerkt worden op rwzi's alsmede problemen die waterschappen ervaren met Wet Milieubeheervergunningen).
  • 2007-W-04 Bodembeschermingstrategie voor rwzi's
  • 2007-W-05 Inventarisatie milieukundige bodemonderzoek rwzi's alsmede chemische kwaliteit influent,effluent en zuiveringsslib
  • 2007-W-10 E-PRTR voor rwzi's

Afvalwatersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login