print

Wet Milieubeheer vergunningen rwzi's - Afvalstoffen

Terug
Projectcode 432517-d
Uitvoerders BACO-adviesbureau
Thema Diversen
Einddatum 01-01-2012

Sommige zuiveringbeheerders willen afvalstoffen verwerken op hun inrichtingen. Doel hiervan is het bereiken van een maximale benutting van biogasinstallaties en energie-opwekking. Soms stuit men op problemen doordat het Wm-bevoegd gezag hoge eisen stelt aan het verwerken van afval. Ook blijkt dat bevoegd gezagen verschillende acceptatie en verwerkingscriteria opleggen. Om hierin meer eenduidigheid te brengen en het verwerken makkelijker te maken is een deelproject opgestart ‘Acceptatie en verwerking afvalstoffen'. De resultaten zijn naar verwachting begin 2008 bekend.

Afvalwatersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login