print

Zuiverende kassen

Terug
Projectcode 432.701
Uitvoerders Bioniers
Thema Afvalwaterzuivering
Einddatum 01-07-2017
In dit project laat STOWA de werking, kosten en zuiveringsrendementen van zogenoemde zuiverende kassen onderzoeken. Het gaat om de kassen van twee verschillende fabrikanten die hun producten graag in Nederland willen introduceren.
 
Achtergrond
 
Waterschappen hebben veel belangstelling voor zuiverende kassen, ook wel Living Machines, Ecomachines of Food Chain Reactors genoemd. Er is op dit moment echter nog relatief weinig bekend over de werking, de zuiveringsrendementen en de kosten en baten van deze systemen. In dit onderzoek leveren twee bereidwillige fabrikanten die in Nederland willen gaan opereren (Biopolus en Organica) gegevens aan en vertegenwoordigers van deze bedrijven worden geïnterviewd. De verkregen gegevens worden geanalyseerd en de resultaten worden gerapporteerd. De zuiveringseigenschappen en -rendementen van hun systemen worden onderling vergeleken en tevens vergeleken met andere zuiveringstechnieken, zoals klassieke rwzi’ s en slib op drager systemen.

Volgens fabrikanten van zuiverende kassen, zijn zuiverende kassen energie-extensiever dan gangbare rwzi’s, nemen zij minder ruimte in beslag, leveren zij minder en droger slib en produceren zij vermarktbare producten. Doordat zij minder geuremissie hebben, wordt de geurcirkel rond zuiveringsinstallaties aanmerkelijk kleiner of verdwijnt zelfs, waardoor de ruimte om zuiveringsinstallaties nuttig gebruikt kan worden, bijvoorbeeld voor woningbouw of ontwikkeling van bedrijventerreinen. En doordat zuiverende kassen tot drie keer meer biomassa bevatten, kunnen rwzi's eenvoudig en goedkoop worden uitgebreid. Eventueel kunnen de kassen gevoed worden met lokaal geproduceerde CO2, waardoor de planten sneller groeien en daardoor meer nutriënten opnemen. CO2 wordt vastgelegd in biomassa.

 

Afvalwatersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login