print

Professionaliseren Inspecties Waterkeringen (PIW)

Terug
Projectcode 472000
Uitvoerders Diversen
Thema Hoogwaterbescherming
Einddatum 31-12-2012

Documenten

Het programma Professionaliseren Inspecties Waterkeringen (PIW) is een initiatief van STOWA en RWS WVL (vml. Waterdienst). Het programma heeft tot doel om de inspecties van waterkeringen bij de verschillende beheerders te professionaliseren.

Het programma is een vervolg op het programma Verbeteren Inspecties Waterkeringen. Doel is om de kennis die in dat programma is ontwikkeld, nu in de praktijk te brengen. Daartoe worden diverse pilots georganiseerd waarin deelnemers van waterkeringbeheerders gezamenlijk aan de slag gaan met de professionalisering van hun werkzaamheden.

Een ander belangrijk onderdeel van het programma is het implementeren van DigiVeld, een digitaal instrument waarmee in het veld waarnemingen kunnen worden opgeslagen. Dit hulpmiddel maakt het aanzienlijk eenvoudiger om inspectiegegevens te documenteren en aan kaartgegevens te koppelen.

Daarnaast zal aan het einde van het programma de Handreiking Inspecties Waterkeringen 2012 worden opgeleverd. Deze handreiking dient een handig hulpmiddel te zijn bij de uitvoering en organisatie van de inspecties en uiteindelijk te leiden tot meer uniformiteit tussen de verschillende beheerders.

Voor het programma is tevens een speciale website ontwikkeld www.inspectiewaterkeringen.nl

Waterweren

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login