print

Projectenoverzicht

clear filter
Thema Titel
Waterfabriek Praktijkproef met poederkooldosering in actief slib (PACAS, Powdered Activated Carbon in Activated Sludge)
Waterfabriek Expertgroep Waterfabriek
Slib Karakterisering poly-elektrolyten
Slib Slibontwatering met borstelcentrifuge (zonder Poly-Electrolieten of PE)
Slib Praktijkproef zuiveringslib drogen met duurzame, laagwaardige restwarmte als praktijktoets en variant op het kassendroogprincipe
Slib Verkenning Gruisontwatering
Slib Verbetering ontwaterbaarheid van slib: invloed kationen
Modellering Update FAST2D
Grondstoffenfabriek Platform Afvalwater, Grondstoffen & Energie
Grondstoffenfabriek Omzetpunt Amersfoort. Van afvalwaterzuivering naar grondstoffenproductie
Grondstoffenfabriek Cellulose (toiletpapier) terugwinnen uit primair slib RAPPORT GEREED
Grondstoffenfabriek Marktverkenning struviet met pot- en veldonderzoek RAPPORT GEREED
Grondstoffenfabriek Verkenning nieuwe mogelijkheden fosfaatterugwinning uit afvalwater (WETSUS)
Grondstoffenfabriek Alginaat terugwinnen uit korrelsib
Grondstoffenfabriek Stikstof winnen ('strippen') uit retourwater slibgisting
Grondstoffenfabriek Cellu2PLA: van cellulose in afvalwater naar grondstof voor bioafbraakbaar plastic
Grondstoffenfabriek PHARIO, grondstoffen voor bioplastics uit zuiveringsslib
Grondstoffenfabriek Oogsten van humuszuren: een praktische verkenning van de terugwinningsmogelijkheden
Grondstoffenfabriek Inventarisatie gebruikerservaringen deelstroombehandelingstechnieken
Energie- en Grondstoffenfabriek Doorontwikkeling Energie- en Grondstoffenfabriek
Energie- en Grondstoffenfabriek Actiever Actief Slib, door het verwijderen van cellulosevezels
Energie- en Grondstoffenfabriek Waste2aromatics, tweede fase
Energie- en Grondstoffenfabriek Synergieverkenning zeefgoedvalorisatie en luierrecycling (quick scan) RAPPORT GEREED
Energie- en Grondstoffenfabriek Van afval naar asfalt
Energie- en Grondstoffenfabriek Nevenreacties tijdens Thermische Druk Hydrolyse (TDH)
Energie- en Grondstoffenfabriek Pilotonderzoek innovatieve slibgistingstechnologieën Themista™ en Ephyra™
Energie- en Grondstoffenfabriek Kennisontsluiting demonstratie best practise slibgisting in het kader van energie- en grondstoffenfabriek
Energie- en Grondstoffenfabriek Pasturi Destructie: onderzoek naar de kansen van een innovatief concept voor slibverwerking RAPPORT GEREED
Energie- en Grondstoffenfabriek Thermofiele gisting, van veelbelovend concept naar de praktijk
Energie- en Grondstoffenfabriek Directe anaerobe zuivering van huishoudelijk afvalwater bij lage temperatuur
Energie- en Grondstoffenfabriek Superkritisch vergassen van zuiveringsslib
Energie- en Grondstoffenfabriek Community of Practice Menging slibgisting
Energie & duurzaamheid Reductie van methaanemissies uit afvalwaterzuiveringen RAPPORT GEREED
Energie & duurzaamheid Bellenbeluchting in oxidatiesloten
Energie & duurzaamheid Groene flocculanten voor slibindikking en ontwatering RAPPORT GEREED
Energie & duurzaamheid Emissie lachgas vanuit rwzi's
Diversen Geuroverlastbestrijding bij gemalen: de kelderballon RAPPORT GEREED
Diversen Hebt u een idee voor een STOWA-project op het gebied van afvalwatersystemen?
Diversen Wet Milieubeheer vergunningen rwzi's
Diversen Wet Milieubeheer vergunningen rwzi's - IPPC (Europese richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control)
Diversen Wet Milieubeheer vergunningen rwzi's - EPRTR (European Pollution and Release Transfer Register E-PRTR)
Diversen Wet Milieubeheer vergunningen rwzi's - NRB (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming) (AFGEROND ZIE RAPPORT 2010-04)
Diversen Wet Milieubeheer vergunningen rwzi's - Afvalstoffen
Afvalwaterzuivering Nereda RAPPORT GEREED
Afvalwaterzuivering Lidmaatschap Technology Approval Group Waste Water
Afvalwaterzuivering Onderzoek naar de lotgevallen van microplastics op een rwzi
Afvalwaterzuivering Handboek Zandverwijdering
Afvalwaterzuivering EssDe, deammonificatie in de waterlijn
Afvalwaterzuivering CENIRELTA, Anammox in de waterlijn
Afvalwaterzuivering Antibiotica resistentie en afvalwaterbehandeling
Afvalwaterzuivering Slibontwatering: de relatie tussen variabiliteit van slib, PE en ontwateringsresultaat
Afvalwaterzuivering Zuiverende kassen
Afvalwaterzuivering Universitair onderzoeksprogramma 'Contaminants of Emerging Concern in the Water Cycle' / 'Opkomende stoffen'
Afvalwaterzuivering Leidraad Calamiteiten technologen
Afvalwaterzuivering Bepaling zuurstofvraag van huishoudelijk afvalwater
Afvalwaterzuivering Handboek nutriëntenverwijdering in actiefslibsystemen
Afvalwaterzuivering Waterfabriek de Groote Lucht

Afvalwatersystemen