print

Projectenoverzicht

clear filter
Thema Titel
Waterfabriek Antibiotica resistentie en afvalwaterbehandeling
Waterfabriek Onderzoek naar de lotgevallen van microplastics op een rwzi
Waterfabriek Handboek nutriëntenverwijdering in actiefslibsystemen
Waterfabriek Waterfabriek de Groote Lucht
Waterfabriek Expertgroep Waterfabriek
Slib Slibontwatering met borstelcentrifuge (zonder Poly-Electrolieten of PE)
Slib Praktijkproef zuiveringslib drogen met duurzame, laagwaardige restwarmte als praktijktoets en variant op het kassendroogprincipe
Slib Verkenning Gruisontwatering
Modellering Update FAST2D
Grondstoffenfabriek Platform Afvalwater, Grondstoffen & Energie
Grondstoffenfabriek Verkenning nieuwe mogelijkheden fosfaatterugwinning uit afvalwater (WETSUS)
Grondstoffenfabriek Alginaat terugwinnen uit korrelsib
Grondstoffenfabriek Inventarisatie gebruikerservaringen deelstroombehandelingstechnieken
Grondstoffenfabriek Cellu2PLA: van cellulose in afvalwater naar grondstof voor bioafbraakbaar plastic
Energie- en Grondstoffenfabriek Kennisontsluiting demonstratie best practise slibgisting in het kader van energie- en grondstoffenfabriek
Energie- en Grondstoffenfabriek Superkritisch vergassen van zuiveringsslib
Energie- en Grondstoffenfabriek Community of Practice Menging slibgisting
Energie- en Grondstoffenfabriek Actiever Actief Slib, door het verwijderen van cellulosevezels
Energie- en Grondstoffenfabriek Waste2aromatics, tweede fase
Energie- en Grondstoffenfabriek Verwaarding van zuiveringsslib met behulp van biologische methoden
Energie- en Grondstoffenfabriek Fijnzeven met papierindustrie technologie
Energie- en Grondstoffenfabriek Selectieve lignocellulose ontsluiting met witrotschimmels
Energie- en Grondstoffenfabriek Pilotonderzoek Themista-Ephyra combinatie
Energie- en Grondstoffenfabriek Nevenreacties tijdens Thermische Druk Hydrolyse (TDH)
Energie & duurzaamheid Flexibel energiemanagement beluchting rwzi's
Energie & duurzaamheid Bellenbeluchting in oxidatiesloten
Energie & duurzaamheid Emissie lachgas vanuit rwzi's
Emissies & diffuse bronnen Universitair onderzoeksprogramma 'Contaminants of Emerging Concern in the Water Cycle' / 'Opkomende stoffen'
Diversen Hebt u een idee voor een STOWA-project op het gebied van afvalwatersystemen?
Afvalwaterzuivering Mainstream Demon®, deammonificatie in de waterlijn
Afvalwaterzuivering Lidmaatschap Technology Approval Group Waste Water
Afvalwaterzuivering Bepaling zuurstofvraag van huishoudelijk afvalwater
Afvalwaterzuivering Leidraad Calamiteiten technologen
Afvalwaterzuivering Slibontwatering: de relatie tussen variabiliteit van slib, PE en ontwateringsresultaat

Afvalwatersystemen