print

Projectenoverzicht

clear filter
Thema Titel
Stedelijk waterbeheer Kallisto, samen slim schoon
Stedelijk waterbeheer Optimalisatie Verbeterd Gescheiden Rioolstelsels
Stedelijk waterbeheer Kennis voor Klimaat & stedelijk waterbeheer
Stedelijk waterbeheer Rol afvalwaterketen in verspreiding van antibioticaresistentie
Stedelijk waterbeheer CoP ‘Meten en Monitoren Groenblauwe daken’
Stedelijk waterbeheer Faalkansmodel voor asset management van persleidingen
Nieuwe sanitatie Quick scan mogelijkheden vacuümriolering
Nieuwe sanitatie Pharmafilter II
Nieuwe sanitatie Sanitaire Lozingen Isala Klinieken, SLIK
Meten & monitoren Netwerk 'Monitoring Nieuwe Stoffen'
Meten & monitoren Benchmark geneesmiddelenanalyse
Klimaat & water Het Daklaboratorium. Praktijkonderzoek naar de effecten van dakvergroening op waterhuishouding, energie en klimaat
Innovatie / nieuwe technieken Nieuwe sanitatie in Sneek
Innovatie / nieuwe technieken Vacuümtoiletten en zwart water
Innovatie / nieuwe technieken Alternatief concept drukriolering buitengebieden: Druk Vacuüm Compact systeem
Energie & duurzaamheid Haalbaarheidsonderzoek Riothermie & Warmte Koude Opslag
Emissies & diffuse bronnen Hoe effectief zijn zuiverende hemelwatervoorzieningen?
Emissies & diffuse bronnen Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw
Emissies & diffuse bronnen Emissiebeperking grondgebonden teelt glastuinbouw
Emissies & diffuse bronnen Vraaggestuurde plantenvoeding
Emissies & diffuse bronnen Implementatie van het emissie managementsysteem bij grondgebonden teelt
Emissies & diffuse bronnen Demo verwijdering gewasbeschermingsmiddelen uit spuiwater glastuinbouw
Emissies & diffuse bronnen AquaReUse
Emissies & diffuse bronnen Waterzuivering glastuinbouw Emmen
Emissies & diffuse bronnen Chrysant op water
Emissies & diffuse bronnen De waterefficiënte, emissieloze kas
Emissies & diffuse bronnen Reductie stikstofuitstoot door precisiebemesting
Ecologie & water Effect Warmte Koude Opslag op oppervlaktewater
Diversen Inzet van ervaringskennis bij oplossen watervraagstukken, vervolgproject
Diversen Beheer en onderhoud IBA-systemen
Diversen Voedselresten in de afvalwaterketen
Afvalwaterzuivering Ontwikkeling regionale training assetmanagement
Afvalwaterzuivering Hydraulische belasting rwzi's
Afvalwaterzuivering Prestatievergelijking IBA-systemen

Waterketen