print

Projectenoverzicht

clear filter
Thema Titel
Afvalwaterzuivering Zuiverende kassen
Diversen Wet Milieubeheer vergunningen rwzi's - NRB (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming) (AFGEROND ZIE RAPPORT 2010-04)
Diversen Wet Milieubeheer vergunningen rwzi's - IPPC (Europese richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control)
Diversen Wet Milieubeheer vergunningen rwzi's - EPRTR (European Pollution and Release Transfer Register E-PRTR)
Diversen Wet Milieubeheer vergunningen rwzi's - Afvalstoffen
Diversen Wet Milieubeheer vergunningen rwzi's
Afvalwaterzuivering Waterfabriek de Groote Lucht
Energie- en Grondstoffenfabriek Waste2aromatics, tweede fase
Grondstoffenfabriek Verkenning nieuwe mogelijkheden fosfaatterugwinning uit afvalwater (WETSUS)
Slib Verkenning Gruisontwatering
Slib Verbetering ontwaterbaarheid van slib: invloed kationen
Energie- en Grondstoffenfabriek Van afval naar asfalt
Modellering Update FAST2D
Afvalwaterzuivering Universitair onderzoeksprogramma 'Contaminants of Emerging Concern in the Water Cycle' / 'Opkomende stoffen'
Energie- en Grondstoffenfabriek Thermofiele gisting, van veelbelovend concept naar de praktijk
Energie- en Grondstoffenfabriek Synergieverkenning zeefgoedvalorisatie en luierrecycling (quick scan) RAPPORT GEREED
Energie- en Grondstoffenfabriek Superkritisch vergassen van zuiveringsslib
Grondstoffenfabriek Stikstof winnen ('strippen') uit retourwater slibgisting
Afvalwaterzuivering Slibontwatering: de relatie tussen variabiliteit van slib, PE en ontwateringsresultaat
Slib Slibontwatering met borstelcentrifuge (zonder Poly-Electrolieten of PE)
Energie & duurzaamheid Reductie van methaanemissies uit afvalwaterzuiveringen RAPPORT GEREED
Slib Praktijkproef zuiveringslib drogen met duurzame, laagwaardige restwarmte als praktijktoets en variant op het kassendroogprincipe
Waterfabriek Praktijkproef met poederkooldosering in actief slib (PACAS, Powdered Activated Carbon in Activated Sludge)
Grondstoffenfabriek Platform Afvalwater, Grondstoffen & Energie
Energie- en Grondstoffenfabriek Pilotonderzoek innovatieve slibgistingstechnologieën Themista™ en Ephyra™
Grondstoffenfabriek PHARIO, grondstoffen voor bioplastics uit zuiveringsslib
Energie- en Grondstoffenfabriek Pasturi Destructie: onderzoek naar de kansen van een innovatief concept voor slibverwerking RAPPORT GEREED
Grondstoffenfabriek Oogsten van humuszuren: een praktische verkenning van de terugwinningsmogelijkheden
Afvalwaterzuivering Onderzoek naar de lotgevallen van microplastics op een rwzi
Grondstoffenfabriek Omzetpunt Amersfoort. Van afvalwaterzuivering naar grondstoffenproductie
Energie- en Grondstoffenfabriek Nevenreacties tijdens Thermische Druk Hydrolyse (TDH)
Afvalwaterzuivering Nereda RAPPORT GEREED
Grondstoffenfabriek Marktverkenning struviet met pot- en veldonderzoek RAPPORT GEREED
Afvalwaterzuivering Lidmaatschap Technology Approval Group Waste Water
Afvalwaterzuivering Leidraad Calamiteiten technologen
Energie- en Grondstoffenfabriek Kennisontsluiting demonstratie best practise slibgisting in het kader van energie- en grondstoffenfabriek
Slib Karakterisering poly-elektrolyten
Grondstoffenfabriek Inventarisatie gebruikerservaringen deelstroombehandelingstechnieken
Diversen Hebt u een idee voor een STOWA-project op het gebied van afvalwatersystemen?
Afvalwaterzuivering Handboek Zandverwijdering
Afvalwaterzuivering Handboek nutriëntenverwijdering in actiefslibsystemen
Energie & duurzaamheid Groene flocculanten voor slibindikking en ontwatering RAPPORT GEREED
Diversen Geuroverlastbestrijding bij gemalen: de kelderballon RAPPORT GEREED
Waterfabriek Expertgroep Waterfabriek
Afvalwaterzuivering EssDe, deammonificatie in de waterlijn
Energie & duurzaamheid Emissie lachgas vanuit rwzi's
Energie- en Grondstoffenfabriek Doorontwikkeling Energie- en Grondstoffenfabriek
Energie- en Grondstoffenfabriek Directe anaerobe zuivering van huishoudelijk afvalwater bij lage temperatuur
Energie- en Grondstoffenfabriek Community of Practice Menging slibgisting
Afvalwaterzuivering CENIRELTA, Anammox in de waterlijn
Grondstoffenfabriek Cellulose (toiletpapier) terugwinnen uit primair slib RAPPORT GEREED
Grondstoffenfabriek Cellu2PLA: van cellulose in afvalwater naar grondstof voor bioafbraakbaar plastic
Afvalwaterzuivering Bepaling zuurstofvraag van huishoudelijk afvalwater
Energie & duurzaamheid Bellenbeluchting in oxidatiesloten
Afvalwaterzuivering Antibiotica resistentie en afvalwaterbehandeling
Grondstoffenfabriek Alginaat terugwinnen uit korrelsib
Energie- en Grondstoffenfabriek Actiever Actief Slib, door het verwijderen van cellulosevezels

Afvalwatersystemen