print

Projectenoverzicht

clear filter
Thema Titel
Afvalwaterzuivering Zuiverende kassen
Afvalwaterzuivering Waterfabriek de Groote Lucht
Energie- en Grondstoffenfabriek Waste2aromatics, tweede fase
Energie- en Grondstoffenfabriek Verwaarding van zuiveringsslib met behulp van biologische methoden
Grondstoffenfabriek Verkenning nieuwe mogelijkheden fosfaatterugwinning uit afvalwater (WETSUS)
Slib Verkenning Gruisontwatering
Slib Verbetering ontwaterbaarheid van slib: invloed kationen
Modellering Update FAST2D
Emissies & diffuse bronnen Universitair onderzoeksprogramma 'Contaminants of Emerging Concern in the Water Cycle' / 'Opkomende stoffen'
Energie- en Grondstoffenfabriek Thermofiele gisting, van veelbelovend concept naar de praktijk
Energie- en Grondstoffenfabriek Superkritisch vergassen van zuiveringsslib
Afvalwaterzuivering Slibontwatering: de relatie tussen variabiliteit van slib, PE en ontwateringsresultaat
Slib Slibontwatering met borstelcentrifuge (zonder Poly-Electrolieten of PE)
Energie- en Grondstoffenfabriek Selectieve lignocellulose ontsluiting met witrotschimmels
Slib Praktijkproef zuiveringslib drogen met duurzame, laagwaardige restwarmte als praktijktoets en variant op het kassendroogprincipe
Waterfabriek Praktijkproef met poederkooldosering in actief slib (PACAS, Powdered Activated Carbon in Activated Sludge)
Grondstoffenfabriek Platform Afvalwater, Grondstoffen & Energie
Energie- en Grondstoffenfabriek Pilotonderzoek Themista-Ephyra combinatie
Energie- en Grondstoffenfabriek Pilotonderzoek innovatieve slibgistingstechnologieën Themista™ en Ephyra™
Grondstoffenfabriek Oogsten van humuszuren: een praktische verkenning van de terugwinningsmogelijkheden
Afvalwaterzuivering Onderzoek naar de lotgevallen van microplastics op een rwzi
Grondstoffenfabriek Omzetpunt Amersfoort. Van afvalwaterzuivering naar grondstoffenproductie
Energie- en Grondstoffenfabriek Nevenreacties tijdens Thermische Druk Hydrolyse (TDH)
Afvalwaterzuivering Mainstream Demon®, deammonificatie in de waterlijn
Afvalwaterzuivering Lidmaatschap Technology Approval Group Waste Water
Afvalwaterzuivering Leidraad Calamiteiten technologen
Energie- en Grondstoffenfabriek Kennisontsluiting demonstratie best practise slibgisting in het kader van energie- en grondstoffenfabriek
Slib Karakterisering poly-elektrolyten
Grondstoffenfabriek Inventarisatie gebruikerservaringen deelstroombehandelingstechnieken
Diversen Hebt u een idee voor een STOWA-project op het gebied van afvalwatersystemen?
Afvalwaterzuivering Handboek nutriëntenverwijdering in actiefslibsystemen
Diversen Geuroverlastbestrijding bij gemalen: de kelderballon RAPPORT GEREED
Energie & duurzaamheid Flexibel energiemanagement beluchting rwzi's
Energie- en Grondstoffenfabriek Fijnzeven met papierindustrie technologie
Waterfabriek Expertgroep Waterfabriek
Energie & duurzaamheid Emissie lachgas vanuit rwzi's
Energie- en Grondstoffenfabriek Doorontwikkeling Energie- en Grondstoffenfabriek
Energie- en Grondstoffenfabriek Community of Practice Menging slibgisting
Grondstoffenfabriek Cellu2PLA: van cellulose in afvalwater naar grondstof voor bioafbraakbaar plastic
Afvalwaterzuivering Bepaling zuurstofvraag van huishoudelijk afvalwater
Energie & duurzaamheid Bellenbeluchting in oxidatiesloten
Afvalwaterzuivering Antibiotica resistentie en afvalwaterbehandeling
Grondstoffenfabriek Alginaat terugwinnen uit korrelsib
Energie- en Grondstoffenfabriek Actiever Actief Slib, door het verwijderen van cellulosevezels

Afvalwatersystemen