print

Projectenoverzicht

clear filter
Thema Titel
Waterfabriek Waterfabriek de Groote Lucht
Energie- en Grondstoffenfabriek Waste2aromatics, tweede fase
Energie- en Grondstoffenfabriek Verwaarding van zuiveringsslib met behulp van biologische methoden
Grondstoffenfabriek Verkenning nieuwe mogelijkheden fosfaatterugwinning uit afvalwater (WETSUS)
Slib Verkenning Gruisontwatering
Modellering Update FAST2D
Emissies & diffuse bronnen Universitair onderzoeksprogramma 'Contaminants of Emerging Concern in the Water Cycle' / 'Opkomende stoffen'
Energie- en Grondstoffenfabriek Superkritisch vergassen van zuiveringsslib
Afvalwaterzuivering Slibontwatering: de relatie tussen variabiliteit van slib, PE en ontwateringsresultaat
Slib Slibontwatering met borstelcentrifuge (zonder Poly-Electrolieten of PE)
Energie- en Grondstoffenfabriek Selectieve lignocellulose ontsluiting met witrotschimmels
Slib Praktijkproef zuiveringslib drogen met duurzame, laagwaardige restwarmte als praktijktoets en variant op het kassendroogprincipe
Grondstoffenfabriek Platform Afvalwater, Grondstoffen & Energie
Energie- en Grondstoffenfabriek Pilotonderzoek Themista-Ephyra combinatie
Waterfabriek Onderzoek naar de lotgevallen van microplastics op een rwzi
Energie- en Grondstoffenfabriek Nevenreacties tijdens Thermische Druk Hydrolyse (TDH)
Afvalwaterzuivering Mainstream Demon®, deammonificatie in de waterlijn
Afvalwaterzuivering Lidmaatschap Technology Approval Group Waste Water
Afvalwaterzuivering Leidraad Calamiteiten technologen
Energie- en Grondstoffenfabriek Kennisontsluiting demonstratie best practise slibgisting in het kader van energie- en grondstoffenfabriek
Grondstoffenfabriek Inventarisatie gebruikerservaringen deelstroombehandelingstechnieken
Diversen Hebt u een idee voor een STOWA-project op het gebied van afvalwatersystemen?
Waterfabriek Handboek nutriëntenverwijdering in actiefslibsystemen
Energie & duurzaamheid Flexibel energiemanagement beluchting rwzi's
Energie- en Grondstoffenfabriek Fijnzeven met papierindustrie technologie
Waterfabriek Expertgroep Waterfabriek
Energie & duurzaamheid Emissie lachgas vanuit rwzi's
Energie- en Grondstoffenfabriek Community of Practice Menging slibgisting
Grondstoffenfabriek Cellu2PLA: van cellulose in afvalwater naar grondstof voor bioafbraakbaar plastic
Afvalwaterzuivering Bepaling zuurstofvraag van huishoudelijk afvalwater
Energie & duurzaamheid Bellenbeluchting in oxidatiesloten
Waterfabriek Antibiotica resistentie en afvalwaterbehandeling
Grondstoffenfabriek Alginaat terugwinnen uit korrelsib
Energie- en Grondstoffenfabriek Actiever Actief Slib, door het verwijderen van cellulosevezels

Afvalwatersystemen