print

Projectenoverzicht

clear filter
Thema Titel
Emissies & diffuse bronnen Waterzuivering glastuinbouw Emmen
Emissies & diffuse bronnen Vraaggestuurde plantenvoeding
Diversen Voedselresten in de afvalwaterketen
Innovatie / nieuwe technieken Vacuümtoiletten en zwart water
Emissies & diffuse bronnen Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw
Nieuwe sanitatie Sanitaire Lozingen Isala Klinieken, SLIK
Stedelijk waterbeheer Rol afvalwaterketen in verspreiding van antibioticaresistentie
Emissies & diffuse bronnen Reductie stikstofuitstoot door precisiebemesting
Nieuwe sanitatie Quick scan mogelijkheden vacuümriolering
Afvalwaterzuivering Prestatievergelijking IBA-systemen
Nieuwe sanitatie Pharmafilter II
Stedelijk waterbeheer Optimalisatie Verbeterd Gescheiden Rioolstelsels
Afvalwaterzuivering Ontwikkeling regionale training assetmanagement
Innovatie / nieuwe technieken Nieuwe sanitatie in Sneek
Meten & monitoren Netwerk 'Monitoring Nieuwe Stoffen'
Stedelijk waterbeheer Kennis voor Klimaat & stedelijk waterbeheer
Stedelijk waterbeheer Kallisto, samen slim schoon
Diversen Inzet van ervaringskennis bij oplossen watervraagstukken, vervolgproject
Emissies & diffuse bronnen Implementatie van het emissie managementsysteem bij grondgebonden teelt
Afvalwaterzuivering Hydraulische belasting rwzi's
Emissies & diffuse bronnen Hoe effectief zijn zuiverende hemelwatervoorzieningen?
Klimaat & water Het Daklaboratorium. Praktijkonderzoek naar de effecten van dakvergroening op waterhuishouding, energie en klimaat
Energie & duurzaamheid Haalbaarheidsonderzoek Riothermie & Warmte Koude Opslag
Stedelijk waterbeheer Faalkansmodel voor asset management van persleidingen
Emissies & diffuse bronnen Emissiebeperking grondgebonden teelt glastuinbouw
Ecologie & water Effect Warmte Koude Opslag op oppervlaktewater
Emissies & diffuse bronnen Demo verwijdering gewasbeschermingsmiddelen uit spuiwater glastuinbouw
Stedelijk waterbeheer CoP ‘Meten en Monitoren Groenblauwe daken’
Emissies & diffuse bronnen Chrysant op water
Meten & monitoren Benchmark geneesmiddelenanalyse
Diversen Beheer en onderhoud IBA-systemen
Emissies & diffuse bronnen AquaReUse
Innovatie / nieuwe technieken Alternatief concept drukriolering buitengebieden: Druk Vacuüm Compact systeem
Emissies & diffuse bronnen De waterefficiënte, emissieloze kas

Waterketen