print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

Documentaire ‘Het zinkende land’ brengt problematiek veenbodemdaling in beeld

15-11-2017

De bodem van het veenweidegebied daalt in grote delen van West- en Noord-Nederland in rap tempo. De documentaire 'Het zinkende land' besteed aandacht aan de gevolgen van deze bodemdaling en brengt de urgentie in beeld om anders met veenbodems om te gaan. De documentaire is op 18 en 19 november te zien bij enkele regionale omroepen. Een aantal waterschappen, provincies en gemeenten maakten de totstandkoming van de documentaire financieel mogelijk.

Op dit moment worden - mede ondersteund door STOWA - tal van innovaties ontwikkeld en getest die op een nieuwe manier omgaan met de dalende bodem. Voorbeelden zijn cranberry- en lisdoddeteelt op nattere bodems, experimenten met het verhogen van de grondwaterstand en andere manieren van bouwen op veengrond. Als er nu niks gedaan wordt tegen het vertragen van de bodemdaling, kunnen de maatschappelijke kosten oplopen tot ruim 20 miljard in 2050 en gaat een typisch Nederlands cultuurlandschap langzaam ten onder.

De documentaire wordt zoals gezegd uitgezonden op 18 en 19 november bij de regionale omroepen RTV Utrecht, RTV Rijnmond, RTV Noord-Holland en Omroep West. Daarnaast wordt op 23 november om 19.20 uur de documentaire 'De zinkende stad' uitgezonden in een uitzending van het programma 'Kennis van Nu'. In deze documentaire wordt vooral ingezoomd op bodemdaling in de bebouwde kom.

Bekijk een trailer van de documentaire hieronder.

Waterschappen testen drogen zuiveringsslib in kassen, met restwarmte

09-11-2017

Wetterskip Fryslân onderzoekt samen met Noorderzijlvest, Hunze & Aa’s, Drents Overijsselse Delta, Zuiderzeeland, Vallei en Veluwe, Rijn & IJssel en STOWA of het drogen van zuiveringsslib in kassen met restwarmte en zonlicht in de praktijk haalbaar is. Uit het STOWA-rapport ‘(Voor)droging van zuiveringsslib in kassen met én zonder restwarmte’ blijkt dat deze vorm van slibverwerking energie en kosten kan besparen. In Duitsland zijn er al goede ervaringen mee opgedaan. In het voorjaar 2018 zijn de resultaten van het onderzoek bekend.

In oktober reden de eerste vrachtwagens met Nederlands zuiveringsslib (uit Heerenveen en Garmerwolde) naar de Duitse plaats Kampe vlakbij Oldenburg. Hier heeft de Oldenburger Fleischmehlfabrik sinds 2009 een slibdrooginstallatie. Het slib van rioolwaterzuiveringen in de omgeving wordt hier in kassen gedroogd, met hulp van restwarmte van 85 graden Celsius. De restwarmte is afkomstig van de kadaververwerkende industrie. Na de droging wordt het slib gebruikt als brandstof in een energiecentrale in Duitsland.

In totaal worden 4 charges van elk 100 ton slib naar Duitsland vervoerd. Tijdens het droogproces van een week worden per charge de droogprestatie, het warmte- en elektriciteitsverbruik en de geurproductie gemeten. Adviesbureaus Tauw en Brightwork begeleiden het onderzoek in Duitsland.

Bron: Wetterskip Fryslân

Uitgelicht Thema

Stedelijk waterbeheer
De themasite Stedelijk Waterbeheer informeert u over de ontwikkelingen op dit terrein en over de activiteiten van de Commissie Stedelijk Waterbeheer. Lees meer over Stedelijk waterbeheer

STOWA Digibrief!

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.
Bedankt voor uw inschrijving.

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

45 jaar STOWA

Bekijk de film

STOWA Deltafacts

online!