print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

STOWA anticipeert op stresstest voor wateroverlast

19-09-2017

Vandaag - 19 september - is bij de rijksbegroting voor 2018 het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie verschenen als bijlage bij het Deltaprogramma. Belangrijk onderwerp hierin is de vraag hoe moet worden omgegaan met wateroverlast. Waterschappen en gemeenten worden in toenemende mate geconfronteerd met hevige en langdurige neerslag. Sloten en kanalen krijgen het water niet afgevoerd en de riolering raakt overbelast. Met als gevolg dat straten en landbouwgronden onderlopen.

De eerste stap van de uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie behelst het in kaart brengen van de kwetsbaarheid voor wateroverlast, droogte en hitte, via stresstesten. Om in het kader van wateroverlast effectieve en efficiënte maatregelen te kunnen nemen, zijn wateroverlastmodellen essentieel. Nederland beschikt over een breed scala aan dergelijke modelinstrumenten. STOWA heeft een benchmark uitgevoerd naar de functionaliteit en betrouwbaarheid van een aantal veelgebruikte modelinstrumenten. De benchmark helpt waterschappen en gemeenten bij het kiezen van het juiste instrument voor de vragen die men ermee wil beantwoorden.  Met deze benchmark anticipeert STOWA op deze belangrijke stap naar een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland.

Het rapport van de benchmark verschijnt begin oktober en is dan te downloaden via de website van STOWA.

Uitgelicht Thema

Deltaproof
Het Kennisprogramma Deltaproof zoekt samen met waterschappen naar antwoorden op vragen rond waterveiligheid en zoet water. Deze antwoorden zijn voor Nederland van groot belang om de klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden. Op deze themasite ... Lees meer over Deltaproof

STOWA Digibrief!

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.
Bedankt voor uw inschrijving.

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

45 jaar STOWA

Bekijk de film

STOWA Deltafacts

online!