print

Aandachtsgebieden veenkaden

Terug
Rapportnr 2004-36
ISBN 90.5773.282.3
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 06-09-2004

Documenten

Download Bestel
Het rapport 'Aandachtsgebieden Veenkaden' geeft een inventarisatie van gebieden waar veenkaden of kaden op veenondergrond kunnen voorkomen. Het rapport presenteert de Veenkade-aandachtsgebiedenkaart, evenals de kaarten met regionale informatie betreffende de bodemopbouw, grondwaterstanden en stijghoogte en historisch – geografisch informatie over de ontstaanswijze van kaden. 

Publicaties