print

Actievekoolfiltratie op afloop nabezinkank. Demonstratieonderzoek op vier rwzi’s

Terug
Rapportnr 2010-27
ISBN 978.90.5773.497.7
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 05-10-2010

Documenten

Download Bestel
Dit rapport bevat de resultaten van een demonstratieonderzoek naar de mogelijkheden van het nabehandelen van het afloopwater van nabezinktanks met actievekoolfiltratie. Op deze manier kan een bijdrage worden geleverd aan een betere kwaliteit van het ontvangende oppervlaktwater. Het onderzoek werd uitgevoerd op vier locaties, en duurde een half jaar.

Uit het onderzoek komt naar voren dat actievekoolfiltratie met name geschikt is voor het verwijderen van organische microverontreinigingen (herbiciden, pesticiden, geneesmiddelen en hormonen) uit afloopwater. Vanwege de hoge exploitatiekosten zijn er volgens de onderzoekers naar verwachting maar enkele rwzi’s in Nederland waar actievekoolfiltratie op deze manier kan worden toegepast.

Publicaties