print

Aeroob korrelslibtechnologie. Pilot onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater

Terug
Rapportnr 2005-35
ISBN 90.5773.324.2
Type Rapport
Prijs € 21
Datum 05-09-2005

Documenten

Download Bestel
Aan de Technische Universiteit Delft is men al meer dan tien jaar bezig met onderzoek naar de aëroob korrelslibtechnologie. Sinds 1998 is in samenwerking met DHV en met ondersteuning van STW en STOWA onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van deze technologie. Dit onderzoek mondde eind 2003 uit in een pilot-onderzoek op de rwzi Ede. Met behulp van een pilotinstallatie is enkele jaren intensief onderzoek verricht. Het bijgaande rapport beschrijft de resultaten van dit pilotonderzoek.

Door de goede bezinkingseigenschappen van de geconcentreerde biomassa in de aërobe korrels vinden alle zuiveringsprocessen in één reactor plaats. Hierdoor is het mogelijk om het proces zeer compact te realiseren. De bereikte effluentkwaliteit voldoet aan de hedendaagse eisen en met een eenvoudige nabehandelingstap kan zelfs een verdergaande effluentkwaliteit worden bereikt. In vergelijking met de meeste bestaande aërobe systemen is daarbij het energieverbruik lager.

Op grond van deze resultaten liggen de kosten voor de aërobe korreltechnologie lager dan die voor de hedendaagse aërobe technologieën. Mede op basis van de resultaten van het pilotonderzoek wordt nu op een aantal locaties de mogelijkheden verkend om de technologie op te schalen naar praktijkinstallaties.

Publicaties