print

Alternatieve C-bronnen voor nageschakelde denitrificatie. Eindrapport.

Terug
Rapportnr 2010-23
ISBN 978.90.5773.495.3
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 16-08-2010

Documenten

Download Bestel
Dit rapport inventariseert C-bronnen in Nederland en omliggende landen die geschikt zijn voor het toepassen in nageschakelde zuiveringstechnieken om vergaand stikstof uit het afvalwater te verwijderen. De opstellers van het rapport hebben een selectie gemaakt op basis van kosten, veiligheid, zuiverheid, leveringszekerheid, biologische werking, duurzaamheid en bedrijfsvoeringsaspecten.

Achtergronden
Om te kunnen voldoen aan de vereisen van de KRW, moet een aantal rwzi’s naar verwachting aan strengere effluenteisen gaan voldoen. Vooral om de nutriëntenbelasting naar het oppervlaktewater te verminderen. Om de gewenste stikstofconcentratie te halen, maken rwzi’s nu vaak gebruik van een extra zuiveringsstap. Hier voor is een externe koolstofbron nodig. Als bron wordt op dit moment veelal methanol toegepast, vanwege de kosten (relatief goedkoop) en de goede resultaten die ermee worden bereikt. Nadeel is dat methanol licht ontvlambaar en giftig is. Daardoor moeten vaak dure veiligheidsmaatregelen woeden genomen. Om deze reden zoeken zuiveringsbeheerders naar alternatieve C-bronnen.

Publicaties