print

Atmosferische depositie

Terug
Rapportnr 2003-01
ISBN 90.5773.204.1
Type Rapport
Prijs € 30
Datum 01-08-2003

Documenten

Download Bestel
Stoffen komen via verschillende routes in het oppervlaktewater terecht. Een tot nu toe onderbelichte bron is atmosferische depositie. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat in de lucht en neerslag veel verschillende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en pesticiden aangetroffen worden. Regelmatig worden ook niet in Nederland toegelaten stoffen aangetoond. Omdat een norm voor atmosferische depositie ontbreekt, is een vergelijking gemaakt met de normen die gelden voor oppervlaktewater. Met dit onderzoek is veel onduidelijkheid over de atmosfeer als bron van verontreiniging weggenomen. Daarmee bieden de resultaten van het onderzoek aanknopingspunten voor het beleid gericht op de verbetering van de waterkwaliteit.

Publicaties