print

Basisvisie afwegingsmethodiek voor meerlaagsveiligheid

Terug
Rapportnr 2011-26
ISBN 978.90.5773.531.8
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 09-01-2012

Documenten

Download Bestel
STOWA werkt in het kader van het kennisprogramma Deltaproof aan de ontwikkeliling van een afwegingsmethodiek voor een hanteerbare uitwerking van meerlaagsveiligheid, met het oog op een brede toepassing door waterbeheerders binnen Nederland. Het doel van deze notitie is het neerleggen van een basisvisie meerlaagsveiligheid. Deze basisvisie vormt het uitgangpunt voor een vervolgtraject voor het uitwerken van voorbeelden, een systematiek en vergaren van draagvlak.

Deze basisvisie is een nadere uitwerking van twee discussiebijeenkomsten over het onderwerp. ook is gebruik gemaakt van kennis opgedaan in gebiedspilots, kennis van stuurgroep management overstromingen, informatiemanagement en het artikel ‘meerlaagsveiligheid zonder norm geen kans’.

Publicaties