print

Besturen, vertrouwen en verdienen; monitoren in de waterketen

Terug
Rapportnr 2012-W-13
ISBN
Type werkrapport
Prijs € 25
Datum 20-12-2012

Documenten

Download Bestel
Inventarisatie van kennis en ervaring die is opgedaan met het meten en monitoren van de waterketen binnen regionale samenwerkingsverbanden. Welke initiatieven zijn er, hoe verloopt de samenwerking, wat zijn de invalshoeken en in welke mate wordt voortgang geboekt? Het werkrapport is gebaseerd op interviews met betrokkenen bij regionale monitoringsprogramma’s: procestrekkers, inhoudelijk deskundigen en ervaringsdeskundigen.

Publicaties