print

Bijlagenrapport Bufferstroken in Nederland

Terug
Rapportnr 2010-39A
ISBN 978.90.5773.494.6
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 17-11-2010

Documenten

Download Bestel
Dit rapport bevat bijlagen bij het afsluitende rapport van het project ‘Bufferstroken in Nederland. Praktijk, Ervaringen, Onderzoek en Kansen’ (2010-39). De bijlagen gaan in op de uitgevoerde casestudies, bevatten factsheets over de effectiviteit van bufferstroken, interviews met sleutelfiguren en een verslag van een speciale workshop over dit onderwerp, op 3 juni 2010.

De eerste bijlage bevat informatie over de drie in project onderzochte cases: Actief Randenbeheer Brabant (ARB), Functionele Agro Biodiversiteit (FAB) Hoeksche Waard en Vechtvallei. Gezamenlijk bieden ze een goed overzicht van praktijkervaringen met bufferstroken.

De tweede bijlage richt geeft een overzicht van de effectiviteit van bufferstroken voor diverse functies, zoals reductie van nutriëntenemissies & emissies van gewassbeschermingsmiddelen, biodiversiteit, recreatie & landschappelijke waarde, waterhuishouding en beheer & onderhoud van watergangen.

Bijlage 3 bevat verslagen van interviews met landelijke beleidmakers op het gebied van bufferstroken. De informatie uit deze bijlagen is geïntegreerd in het hoofdrapport.

Publicaties