print

Biobeschikbaarheid van stikstof en fosfaat in rwzi-effluent

Terug
Rapportnr 2009-03
ISBN 978.90.5773.424.3
Type Rapport
Prijs € 19
Datum 24-03-2009

Documenten

Download Bestel
Rwzi-effluent levert vaak een belangrijke bijdrage aan de stikstof- en fosfaatbelasting van het oppervlaktewater, en is daarmee mede oorzaak van algenbloei en troebel water. Er zijn aanwijzingen dat niet alle stikstof en fosfaat in het effluent voor algen opneembaar is (de zgn. biobeschikbaarheid). In dat geval worden de negatieve effecten op de waterkwaliteit mogelijk overschat.

Het rapport ‘Biobeschikbaarheid van stikstof en fosfaat in rwzi-effluent’ beschrijft een methode voor het bepalen van de biobeschikbaarheid van N en P in rwzi-effluent. Met deze methode werden tien effluenten getest, van zes verschillende rwzi’s. Daaruit kwam naar voren dat een significant deel van het fosfaat en stikstof niet-biobeschikbaar was.

Publicaties