print

Biologische beschikbaarheid en actuele risico's van zware metalen in oppervlaktewater

Terug
Rapportnr 2007-12
ISBN 978.90.5773.362.8
Type Rapport
Prijs € 30
Datum 12-08-2007

Documenten

Download Bestel
Verslag van onderzoek door STOWA en enkele waterschappen naar de risico’s van de zware metalen koper, zink en nikkel in het oppervlaktewater. In meer dan tweehonderd oppervlaktewatermonsters werd de zgn. biobeschikbaarheid van deze zware metalen onderzocht. In veel monsters bleken de aanwezige metalen reeds gebonden te zijn aan andere stoffen en dus niet vrij beschikbaar.

Als hier bij de toetsing aan de huidige concentratienormen (MTR) rekening mee wordt gehouden, neemt het aantal normoverschrijdingen fors af. De onderzoeksuitkomsten zijn van belang met het oog op de Kaderrichtlijn water. Brussel biedt lidstaten ruimte om het beoordelen van de ecologische risico’s van stoffen in het oppervlaktewater rekening te houden met hun biologische beschikbaarheid.

Publicaties