print

Blootstelling aan endotoxinen en het voorkomen van klachten bij werknemers van rioolwaterzuiveringsinstallaties

Terug
Rapportnr 2004-41
ISBN 90.5773.273.4
Type Rapport
Prijs € 26
Datum 11-09-2004

Documenten

Download Bestel
Dit rapport is de weerslag van een onderzoek naar mogelijke blootselling aan endotoxinen op rioolwaterzuiveringen en naar mogelijkheden om dit te voorkomen, dan wel te minimaliseren.

Toelichting
Endotoxinen maken onderdeel uit van de celwand van (Gramnegatieve) bacteriën. De endotoxinen kunnen in toxische doses vrijkomen bij snelle deling en massale dood van de bacteriën in het milieu. Endotoxinen worden opgenomen via inademing van aërosolen. Blootstelling aan biologische agentia in het werk staat in toenemende mate in de belangstelling. Een belangrijke aanleiding daarvoor is de wet- en regelgeving voor Legionella geweest. Voor biologische agentia is alleen voor endotoxinen een MAC -waarde (Maximale aanvaarde concentratie) van 200 endotoxinen-eenheden per m3 voorgesteld. Deze MAC-waarde is (nog) niet van kracht.

Tijdens het onderzoek zijn persoonlijke, ruimtelijke, taakgerichte en modelmatige metingen uitgevoerd. Verder zijn er vragenlijsten afgenomen bij de werknemers van een aantal rwzi's. Het onderzoek geeft een goed beeld van de omvang van de risico's waar medewerkers van rwzi's aan blootstaan. Deze zijn zeer klein. De belangrijkste uitzondering hierop wordt gevormd door inpandige schoonmaakwerkzaamheden. Hierbij staan werknemers regelmatig aan concentraties bloot die (kunnen) leiden tot gezondheidseffecten. Op basis van deze constatering is de meest in het oog springende aanbeveling om bij inpandige schoonmaakwerkzaamheden, waarbij werknemers bloot staan aan aerosolen, geen effluent te gebruiken.

Met dit onderzoek wordt alleen de blootstelling aan endotoxinen in kaart gebracht. Het is hiermee geen volledige inventarisatie van alle mogelijk gezondheidsschadelijke biologische agentia. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Cora Uijterlinde (033 - 4603200) van de STOWA.

Publicaties