print

Bodemverbeterende eigenschappen van sloot - en oevermaaisel op landbouwgronden

Terug
Rapportnr 2003-06
ISBN 90.5773.209.2
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 06-08-2003

Documenten

Download Bestel
Bij het onderhoud van watergangen komt veel maaisel vrij. De kosten voor transport en verwerking, in den regel tot compost zijn hoog. Gezocht wordt naar alternatieven. Een van de mogelijkheden is de onderwerking van sloot en oevermaaisel op landbouwgronden als bodemverbeteraar of bemesting. Voor onderwerking van maaisel in de landbouw zijn een aantal eisen door LNV gesteld. Onderzocht is of slootmaaisel aan de milieuhygi├źnische eisen voldoet, de eisen voor bemestende waarde en of er onkruidkundige problemen te verwachten zijn.

Publicaties