print

Bufferstroken in Nederland. Praktijk, ervaringen, onderzoek en kansen

Terug
Rapportnr 2010-39
ISBN 978.90.5773.492.2
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 17-11-2010

Documenten

Download Bestel
De laatste jaren is sprake van toenemende belangstelling bij waterbeheerders voor het aanleggen van bufferstroken langs watergangen, omdat ze drager kunnen zijn van meerdere functies, zoals biodiversiteit, waterberging, recreatie, landschappelijke kwaliteit en onderhoud van watergangen. Er bestaat echter nog veel onzekerheid over de functionaliteit, de effectiviteit, aanleg, kosten en baten van deze stroken.

Dit rapport geeft antwoord op een aantal van deze vragen. De antwoorden zijn gebaseerd op literatuurstudie, casestudies en interviews met experts op het gebied van landelijk beleid. Tevens is er nauw samengewerkt met experts uit een kwaliteitsteam en met de begeleidingscommissie van het onderzoek, bestaande uit vertegenwoordigers van waterschappen, STOWA, Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Unie van Waterschappen.

Publicaties