print

Bureaustudie buitenlandse gidsen

Terug
Rapportnr 2007-03 VIW
ISBN 978.90.5773.361.1
Type Rapport
Prijs € 18
Datum 03-08-2007

Documenten

Download Bestel
Naar aanleiding van de kadeverschuiving bij Wilnis en Terbregge in de zomer van 2003 en de verzakking van de kanaaldijk bij Stein in januari 2004, is door Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat (DWW) besloten een gezamenlijk onderzoek te doen naar mogelijke verbeteringen van inspecties van waterkeringen, het onderzoeksprogramma Verbetering Inspecties Waterkeringen (VIW).

Het project 'Buitenlandse gidsen voor visuele inspectie' is onderdeel van dit onderzoeksprogramma VIW en heeft als doel een overzicht te geven van het gebruik van gidsen bij visuele inspectie van waterkeringen in ons omringende landen en mogelijke leerpunten aan te reiken voor gebruik van gidsen bij visuele inspecties van waterkeringen in Nederland. De uitvoering van dit project is door Adviesbureau Royal Haskoning verzorgd.

Publicaties