print

CENIRELTA algemene folder en informatieposter

Terug
Rapportnr -
ISBN geen
Type Folder & informatieposter
Prijs € -
Datum 07-09-2013

Documenten

Download Bestel
Download Bestel

Op rioolwaterzuiveringsinstallatie Dokhaven werken Waterschap Hollandse Delta, Paques en STOWA samen in het CENIRELTA-project: Cost Effective NItrogen REmoval by Low-Tempertature Anammox. In dit project wordt een nieuwe, energiezuinige technologie gedemonstreerd voor directe verwijdering van stikstof uit afvalwater. Dat gebeurt met behulp van de zogenoemde Anammox bacterie die in het afvalwater aanwezige stikstof direct omzet in het ongevaarlijke stikstofgas. Nu zijn voor stikstofverwijdering nog meerdere stappen nodig, die bovendien veel energie vragen (het beluchten van het afvalwater). In het informatieblad en de poster kunt u meer lezen over de achtergronden van het project en over de werking van de Anammox demonstratieinstallatie.

Publicaties