print

De BABE technologie. Rejectiewaterbehandeling

Terug
Rapportnr 2002-42
ISBN 90.5773.200.9
Type Rapport
Prijs € 20
Datum 12-09-2002

Documenten

Download Bestel
Download Bestel
De BABE-technologie (Bio-Augmentation Batch Enhanced) is een nieuwe zuiveringstechnologie die rejectiewaterbehandeling (water dat vrijkomt bij slibgisting)  combineert met kweek stikstof-omzettende bacteriën. Deze bacteriën worden toegevoegd aan het actief slib in de waterlijn, waardoor het effect op de totale stikstofverwijdering significant toeneemt. Deze technologie is in 2002 onderzocht op de rwzi Garmerwolde.

Dit STOWA-project heeft beoogd de werking van de BABE-technologie in de praktijk aan te tonen, zodat deze vervolgens in korte tijd kan worden geïntroduceerd op de Nederlandse huishoudelijke afvalwaterzuiveringsmarkt. Het relatief eenvoudige technologisch en technisch concept heeft het mogelijk gemaakt het proefonderzoek op praktijkschaal uit te voeren. Door de pilot-fase ‘over te slaan’ is de ontwikkelingstijd bekort en kan de technologie worden ingepast in lopende uitbreidingstrajecten. Om de stap van laboratoriumschaal naar praktijkschaal te ondersteunen is gebruik gemaakt van modelsimulaties.

Publicaties