print

De Klimaatactieve Stad

Terug
Rapportnr 2014-xx
ISBN -
Type Brochure
Prijs € -
Datum 09-10-2014

Documenten

Download Bestel

Deze brochure is het 'mission statement' van de de Klimaatactieve Stad. KAS is een beweging van waterschappen die zich samen met gemeenten actief willen inzetten voor een stad die voorbereid is, en inspeelt op klimaatverandering. STOWA is samen met de Unie van Waterschappen één van de initiatiefnemers van KAS. Het statement is een uitnodiging aan waterschappen om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Volgens de opstellers van het mission statement is KAS 'een beweging die een wezenlijke bijdrage wil leveren aan een leefbare stad waarin goed met water en klimaat wordt omgegaan.' Een stad kortom waar kelders niet onderlopen, de hitte binnen de perken blijft en slimme groene en blauwe infrastructuren de stad gezond houden. KAS wil dat bereiken door op de effecten van klimaatverandering te anticiperen, maar ook door actief bij te dragen aan het terugwinnen van grondstoffen en energiebesparing in de waterketen. Er zijn inmiddels al diverse voorbeelden van geslaagde KAS-initiatieven, zoals uiteenlopende initiatieven om grondstoffen terug te winnen uit afvalwater, meer energie terug te winnen uit afvalwater, waterberging op (groene) daken en zogenoemde waterpleinen.

Meedoen met KAS?

Meld u dan aan bij Cees van Bladeren (Unie van Waterschappen) of Michelle Talsma (STOWA).

Publicaties