print

De wateropgave in de stad

Terug
Rapportnr 2008-19
ISBN 978.90.5773.419.9
Type Rapport
Prijs € 17
Datum 01-12-2008

Gemeenten en waterschappen moeten maatregelen nemen om - met het oog op klimaatverandering - het stedelijk watersysteem op orde te brengen en te houden. Het maatregelenpakket wordt gebaseerd op een analyse van de werking van het watersysteem. Gemeenten en waterschappen hanteren hiervoor vaak zeer uiteenlopende analysemethoden en rekenmodellen. Het rapport geeft een overzicht van deze methoden en modellen en doet aanbevelingen voor een transparante beoordeling van het stedelijk watersysteem. Het bevat tevens een groot aantal praktijkvoorbeelden.

Publicaties