print

Demonstratieonderzoek vergaande zuiveringstechnieken op de rwzi Leiden zuidwest: fase 1 Vergaande nutriëntenverwijdering

Terug
Rapportnr 2008-W-02
ISBN 978.90.5773.389.5
Type Rapport, alleen als pdf
Prijs € 0
Datum 02-08-2008

Documenten

Download Bestel

In samenwerking met het hoogheemraadschap van Rijnland wordt op de awzi Leiden Zuid-West een aantal nazuiveringstechnieken onder praktijkomstandigheden op pilotschaal gedemonstreerd. Het gaat hierbij om de verwijdering van nutriënten en prioritaire stoffen. Het onderzoek is gestart in november 2006 en eindigt eind 2008. Het rapport 2008-W02 beschrijft de resultaten van het eerste deel van het onderzoek (tot en met eind 2007) waarin de vergaande nutriëntenverwijdering centraal staat.

 Beproefde zuiveringsconcepten

De demonstratie-installatie bestaat uit twee parallele onderzoeksstraten A (voor het één-filterconcept) en B (voor het twee-filterconcept). Straat A is ontworpen om stikstof en fosfaat gecombineerd te verwijderen met een één-filterconcept met continue zandfiltratie. Het filtraat van dit continu zandfilter kan worden verpompt naar één van twee identieke actiefkoolfilters. Straat B gaat uit van een twee-filterconcept met gescheiden denitrificatie en chemische fosfaatverwijdering, waarin beoogd wordt om met continue zandfiltratie nitraat te verwijderen, waarna aan het filtraat een coagulant wordt gedoseerd. De initiële menging en de vlokvorming is identiek uitgevoerd als bij straat A. De gevormde vlokken worden afgescheiden op een dubbelaags vastbedfilter. Het filtraat van het vastbedfilter kan worden verpompt naar één van twee identieke actiefkoolfilters.

Resultaten

Op basis van de uit onderzoeksfase 1 verkregen resultaten is geconcludeerd dat fosfaatverwijdering middels metaalzoutdosering en nitraatverwijdering met een koolstofbron-ondersteund denitrificatieproces in een één-filterconfiguratie gecombineerd kunnen worden om de streefwaarde voor Ptotaal (<0,15 mg /l) en Ntotaal (<2,2 mgl/l) te bereiken. Daarbij moet gesteld worden dat de fosfaat- en stikstofverwijdering op de hoofdzuivering reeds goed moet functioneren.

Het onderzoek heeft aangetoond dat het splitsen van denitrificatie en chemische fosfaatverwijdering in twee verschillende filters geen direct voordeel biedt ten opzichte van de combinatie van processen in één filterconfiguratie. Echter, aangezien het vastbedfilter op de demonstratie-installatie Leiden Zuid-West nog niet beproefd is in een gecombineerde Ntotaal- en Ptotaal-verwijderende configuratie is tot nu toe alleen vastgesteld dat gecombineerde Ntotaal- en Ptotaal-verwijdering tot streefwaarden in continue filtratie mogelijk is. Met vastbedfiltratie is echter wel een betere fosfaatverwijdering haalbaar in vergelijking tot continue filtratie met gecombineerde N- en P-verwijdering.

Het demonstratieproject wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van uit het LIFE subsidieprogramma. Voor het project is een aparte website gemaakt met projectinformatie. De resultaten worden ook op deze site geplubliceerd. Het adres van deze website is: www.rijnland.net\wet-project.

Publicaties