print

Diffuse belasting van oppervlaktewater met nutrienten uit de Veehouderij (DOVE); grasland op zand

Terug
Rapportnr 2003-16
ISBN 90.5773.222.x
Type Rapport
Prijs € 16
Datum 16-08-2003

Documenten

Download Bestel
De emissie van voedingsstoffen vanuit de veehouderij naar oppervlaktewater wordt veelal berekend met behulp van modellen. In een langjarig project heeft de STOWA bijgedragen aan het verzamelen van meetgegevens ter onderbouwing van deze modelberekeningen. In dit rapport wordt voor de melkveehouderij op zandgronden verslag gedaan van de onderzoeken naar de belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfaat. Het onderzoek heeft zowel op bedrijfsniveau, als perceelsniveau plaatsgevonden.

Publicaties