print

Digispectie / Digigids Voortgang 2009-2011

Terug
Rapportnr 2011-13
ISBN 978.90.5773.520.2
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 02-08-2011

Documenten

Download Bestel
In het kader van het programma Verbetering Inspectie Waterkeringen hebben Rijkswaterstaat Waterdienst en STOWA Digispectie laten ontwikkelen, een applicatie voor het digitaal opnemen en vastleggen van visuele schades. Daarnaast is de Digigids opgesteld, een gids met gekwantificeerde schadebeelden. Deze gids is als webapplicatie beschikbaar. Beide instrumenten leiden tot een duidelijke verbetering van visuele inspecties.

Dit rapport geeft een overzicht van de ervaringen die zijn opgedaan met het gebruik van het instrument en doet aanbevelingen voor een verdere verbetering van de methodiek, en voor een betere inbedding van inspectieresultaten in het gehele proces van waterkeringbeheer.

Publicaties