print

EMOS, emissiemodel voor systeemkeuze

Terug
Rapportnr 2009-W-06
ISBN 978.90.5773.449.6
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 06-11-2009

Documenten

Download Bestel

Dit rapport geeft een beschrijving van EMOS, Emissiemodel voor Systeemkeuze’. Het rekenmodel kan water- en stofstromen vanaf binnenkomst in de afvalwatersysteem volgen tot aan de lozingspunten. Op deze manier is bekend uit welke bron lozingsvolumen en emissies afkomstig zijn. Het model is een hulpmiddel bij het beantwoorden van vragen rond het terugdringen van waterketenemissies in relatie tot het type rioleringssysteem, met of zonder randvoorzieningen, en het beheer en onderhoud ervan. Zie voor de belangrijkste onderszoeksresultaten het STOWA-rapport 2009-31 Invloed van de systeemkeuze op de emissies van het afvalwatersysteem’.

Klik
hier als u het EMOS-model wilt bestellen. Na ontvangst van het bestelformulier zorgt ontwikkelaar Arcadis voor de verzending.

Publicaties