print

Ecologische instrumenten. Overzicht voor het Nederlandse waterbeheer

Terug
Rapportnr 2009-22
ISBN geen
Type Rapport
Prijs € 10
Datum 21-09-2009

Documenten

Download Bestel

Het STOWA-rapport 'Ecologische Instrumenten. Overzicht voor het Nederlandse waterbeheer' geeft een helder overzicht van de ecologische instrumenten die anno 2009 beschikbaar zijn. Het rapport geeft een korte beschrijving van ieder instrument, alsmede van het toepassingsgebied en het schaalniveau.

Het gaat om vijf toepassingsgebieden: beoordeling van waterlichamen (score op maatlatten), diagnose van de oorzaken voor het niet-behalen van een ecologisch doel, identificatie van relevante stuurvariabelen, identificatie (vertaling) van mogelijke maatregelen voor verbetering en voorspelling van de effecten van maatregelen. Er worden vier schaalniveaus onderscheiden: habitat, ecotoop, waterlichaam en stroomgebied.

Het boekje is samengesteld naar aanleiding van de Watermozaiek-themadag over dit onderwerp, op 16 juni 2009. Deelnemers aan deze dag krijgen het boekje toegestuurd.

Publicaties