print

Ecologische processen in ondiepe meren en het effect van beheersmaatregelen

Terug
Rapportnr 2008-W-03
ISBN geen isbn nummer
Type
Prijs
Datum 03-11-2008

Documenten

Download Bestel
STOWA heeft vier projecten laten evalueren die tot doel hadden de hoge nutriëntenbelasting in ondiepe meren te verminderen en daarmee de ecologische kwaliteit te verbeteren. Uit de evaluatie blijkt dat de genomen maatregelen veelal niet het gewenste effect hebben. Als alternatief worden in de studie enkele nog weinig toegepaste, maar kansrijk geachte maatregelen uitgelicht, zoals afdekken van nutriëntrijke bodems met zand, het binden van fosfaat en fluctuerend waterpeil. Om meer inzicht te krijgen in het effect van deze maatregelen, wordt nader onderzoek bepleit. Bijvoorbeeld binnen het STOWA-programma Watermozaiek.

Publicaties