print

Een sprong in het diepe. Het belang van ervaringskennis voor waterbeheer

Terug
Rapportnr 2012-02
ISBN 978.90.5773.546.2
Type Boek
Prijs € € 25 (voor Waterschappen gratis)
Datum 27-02-2012

Documenten

Download Bestel
De wereld waarin waterschappen opereren maar ook het waterbeheer zelf, worden steeds complexer. Die complexiteit wordt vooral te lijf gegaan met modellen, protocollen, computersystemen, veel papier en (afstemmings)overleg. De aandacht voor ervaringskennis - de kennis van mensen die jarenlang actief zijn in een werkveld - neemt ondertussen zienderogen af. Terwijl juist deze kennis volgens de opstellers van dit boekje cruciaal is bij het hanteren van die complexiteit. Ervaringskennis kan de uit elkaar drijvende 'sferen' in de organisatie weer met elkaar verbinden en leiden tot niet-standaard creatieve oplossingen. Dit idee krijgt handen en voeten in concrete 'werkplaatsen voor verbinding' die in het voorjaar van 2012 bij enkele waterschappen zijn gestart.

Publicaties