print

Energie in de waterketen

Terug
Rapportnr 2010-35
ISBN 978.90.5773.488.5
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 27-09-2010

Documenten

Download Bestel
Waterschappen werken op dit ogenblik hard aan een effici├źnte en duurzame energiehuishouding. Daarover zijn afspraken gemaakt in de Meerjarenafspraak Energie-efficiency (MJA-3) en het Klimaatakkoord. Het doel is om zo min mogelijk fossiele brandstof te gebruiken, het eigen energieverbruik te verminderen en zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken. Dit rapport geeft een overzicht van de mogelijkheden om in de waterketen energiezuiniger te werken en energie te hergebruiken, dan wel (terug) te winnen uit de keten.


Publicaties