print

Ervaringen met Hybride MBR Heenvliet

Terug
Rapportnr 2009-35
ISBN 978.90.5773.452.6
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 09-11-2009

Documenten

Download Bestel

Dit rapport beschrijft de ervaringen die zijn opgedaan met een  ‘Hybride MBR’ op rwzi Heenvliet. Bij Hybride MBR wordt een conventioneel actiefslibsysteem plus nabezinking gecombineerd met een membraanbioreactor, een ruimtebesparende technologie waarmee hoge verwijderingsrendementen kunnen worden behaald.

Uit het onderzoek blijkt dat Hybride MBR een goede oplossing kan zijn in situaties waarbij de capaciteit van een rwzi hydraulisch en/of biologisch moet worden uitgebreid, en er tegelijkertijd sprake is van strenge(re) effluenteisen. Met name in situaties waar sprake is van weinig ruimte kan dit een goede oplossing zijn. Wel is het energieverbruik van een MBR hoog in vergelijking tot andere zuiveringssystemen die vergelijkbare verwijderingsrendementen opleveren.

Publicaties