print

Ervaringen met MBR voor individuele behandeling van afvalwater

Terug
Rapportnr 2008-W-01
ISBN 978.90.5773.387.1
Type Rapport
Prijs € 15
Datum 01-08-2008

Documenten

Download Bestel
In Nederland is de laatste jaren ervaring opgedaan met MBR-technologie als zuiveringstechniek voor het centraal zuiveren van communaal en industrieel afvalwater. Gezien de positieve ervaringen rijst de vraag of MBR-technologie ook op kleine individuele toepasbaar is en een mogelijk interessant alternatief voor conventionele IBA-systemen.

Het waterschap Aa en Maas heeft op vier locaties een Membraan BioReactor voor de Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) geïnstalleerd. Ruim een jaar zijn de systemen gemonitord. Na deze proefperiode is geconcludeerd dat de systemen vooralsnog niet aan de verwachtingen voldoen. De systemen hebben vooral te kampen gehad met veel technische storingen. Wel zijn diverse verbetermogelijkheden gesignaleerd waardoor de procestechnologische werking aanzienlijk kan worden verbeterd. Het onderzoek mede in opdracht van Brabant Water, Gemeente Oss en Gemeente 's-Hertogenbosch, door Waterschap Aa en Maas uitgevoerd.

Publicaties