print

Ervaringen met nageschakelde MBR op rwzi Leeuwarden; verwijdering van hormoonverstorende stoffen, geneesmiddelen en andere microverontreinigingen

Terug
Rapportnr 2007-23
ISBN 978.90.5773.372.7
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 23-08-2007

Documenten

Download Bestel
Wetterskip Fryslân, Vitens en STOWA hebben op rwzi Leeuwarden pilotonderzoek verricht naar de mogelijkheden om medicijnresten en hormoonverstorende stoffen uit afvalwater te verwijderen via een nageschakelde MBR-installatie. De resultaten waren goed, maar tevens werd duidelijk dat een dergelijk systeem als nabehandelingstap kostbaar is. Het onderzoek leverde veel nieuwe informatie op over de (on-)mogelijkheden van deze relatief nieuwe zuiveringstechniek.

Publicaties