print

Ervaringen met online sensoren voor waterkwaliteit in oppervlaktewater en riolering

Terug
Rapportnr 2015-W-05
ISBN -
Type Werkrapport
Prijs € 25
Datum 23-11-2015

Documenten

Download Bestel

Dit rapport bundelt de ervaringen die zijn opgedaan met online waterkwaliteitssensoren in Nederland en daarbuiten. Waterkwaliteitssensoren zijn sensoren die in het watersysteem en de afvalwaterketen geplaatst kunnen worden en direct een fysieke grootheid meten in het water (bijvoorbeeld EGV, troebelheid, zuurstof en pH).

Het gaat alleen over sensoren voor het meten van waterkwaliteit. Niveau- en debietsensoren, in-line analyses zoals voor fosfaat, en autosamplers vallen buiten de scope. Ten slotte zijn alleen marktklare sensoren betrokken, sensoren die nog voornamelijk in de onderzoekssfeer zitten niet. Ion-selectieve sensoren vallen daarbuiten. Waterkwaliteitssensoren zoals toegepast op rwzi's zijn buiten beschouwing gelaten. Wel is kennis over, en ervaring met het meten op rwzi's gebruikt voor het opstellen van het rapport.

Achtergrond

Sinds de introductie van de eerste sensoren is het aantal meetbare parameters enorm toegenomen. Maar het feit dat ervaringen met toepassingen niet toegankelijk zijn of zelfs nooit zijn gepubliceerd, werkt remmend op de toepassing ervan. Bovendien zijn publicaties nogal wetenschappelijk van aard. Commerciële informatie van leveranciers vormt vaak de primaire bron voor eindgebruikers. De informatie in het rapport is gebaseerd op de volgende, zo veel mogelijk obkectieve bronnen:
• interviews met waterbeheerders;
• WERF / GWRC, Compendium of Sensors and Monitors and Their Use in the Global Water Industry. 2014;
• markconsultatie bij leveranciers.
 

Publicaties