print

Europagids; Handreiking Europees recht voor waterschappen

Terug
Rapportnr 2004-22
ISBN 90.5773.256.4
Type Rapport
Prijs € 30
Datum 22-08-2004

Documenten

Download Bestel
In aansluiting op het boek 'EG-recht en de praktijk van het waterbeheer' hebben Unie van Waterschappen en STOWA, in samenwerking met de Universiteit van Utrecht, het Kenniscentrum Europa Decentraal en een drietal waterschappen, de 'Europagids' uitgebracht. In de Europagids is voor medewerkers van waterschappen inzichtelijk gemaakt welke Europese regelgeving van toepassing is op de binnen de waterschapswereld onderscheiden beleids- en beheerproducten. U kunt hierbij denken aan het verlenen van vergunningen, het aankopen van gronden, of het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Een belangrijke plaats in het boek wordt ingenomen door een uitgebreide checklist waarin per activiteit is aangegeven welke van de 18 beschouwde Europese regels van toepassing (kunnen) zijn. In de hoofdstukken 2 tot en met 8 wordt nader ingegaan op de verordeningen, richtlijnen, aanbestedingsprocedures, mededingingsregels en subsidies. De Europagids brengt Europa (nog) dichter bij de praktijk van het waterschap.

Publicaties