print

Evaluatie slib-op-dragersystemen

Terug
Rapportnr 2011-03
ISBN 978.90.5773.510.3
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 17-06-2011

Documenten

Download Bestel
Als het zuiveringsrendement van een bestaande conventionele rioolwaterzuivering niet meer voldoet, kan het installeren van zogenoemde slib-op-dragersystemen in de beluchtingstank uitkomst bieden. In een slib-­op­-dragerproces groeit naast het gesuspendeerde actiefslib een biofilm van slib op dragermateriaal. Hierdoor neemt de hoeveelheid biomassa in het systeem toe en kan het zuiveringsrendement per volume-eenheid worden verhoogd.

In deze studie is een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden voor het toepassen van slib-op-dragersystemen in Nederland. Ook is de haalbaarheid en betaalbaarheid onderzocht aan de hand van een casus. Uit de studie komt naar voren dat het slib­-op­drager-proces een kostenefficiënte oplossing kan bieden voor het verbeteren van de prestaties van overbelaste rwzi’s, zonder dat uitbreiding van het reactorvolume nodig is. Het toepassen kan echter alleen bij bellenbeluchting.

Achtergrond:
In Nederland is de interesse voor slib-op-dragersystemen de laatste jaren weggezakt, en is ook de kennis erover teruggelopen. Maar in het buitenland, met name de Verenigde Staten, zijn de ontwikkelingen doorgegaan en zijn er diverse verbeterslagen gemaakt met slib­-op-dragersystemen. Momenteel zijn diverse systemen op praktijkschaal operationeel op rwzi’s. Om de mogelijke voordelen van toepassing van slib­-op­dragersystemen in de Nederlandse situatie te benutten is het van belang om de kennis van het proces te actualiseren.

Publicaties