print

Fish friendly pumping stations; principles, practices and outcomes

Terug
Rapportnr 2008-W-04
ISBN
Type Werkrapport, alleen als pdf
Prijs
Datum 16-12-2008

Documenten

Download Bestel
Het rapport 'Fish friendly pumping stations(...)' gaat dieper in op de noodzaak om (polder)gemalen visvriendelijk te maken en geeft een overzicht van de maatregelen om dat te doen. De noodzaak wordt afgezet tegen de huidige inspanningen van waterbeheerders op dit gebied en hun motieven voor het al dan niet visvriendelijk maken van hun gemalen. Er wordt gekeken of het op dit punt gevoerde waterschapsbeleid overeenkomt met bestaande maatschapppelijke en juridische verplichtingen.

Publicaties