print

Focus ICT; De rol van ICT bij toekomstig beheer van de rwzi (inclusief 5 posters)

Terug
Dit rapport geeft een ICT-architectuurschets weer met de focus op “beheer en onderhoud van zuiveringsbeheer”. Op basis van de vraagstelling “wat is de rol van ICT bij het toekomstig beheer van de RWZI?” zijn de werkprocessen en informatiestromen in kaart gebracht.

Publicaties