print

Fysisch/chemisch voorzuivering van afvalwater; Flocculatie van stedelijk afvalwater met organische polymeren, gevolgd door biologische nabehandeling

Terug
Rapportnr 2001-20
ISBN 90.5773.195.9
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 20-08-2001

Documenten

Download Bestel
Download Bestel
Het tweedelige STOWA-rapport 2001-20 is het vierde in een reeks over het thema ‘Fysisch/ chemische voorzuivering van afvalwater’. In het eerste deel van dit rapport met de ondertitel ‘Oriënterend onderzoek naar een fysisch-chemische fractionering van rwzi-influent’ wordt het experimentele werk bij ontwikkeling en de toepassing van een nieuwe fractionerings- en karakteriseringstechniek van afvalwaterinfluent beschreven. Om op basis van de afvalwatersamenstelling voorspellingen te kunnen doen omtrent het nut en het effect van fysisch-chemische voorzuivering, dient inzicht verkregen te worden in de verdeling van verontreinigingen over deeltjes in het influent. Met de ontwikkelde methode worden deeltjesfracties geïdentificeerd door middel van filtratie en membraanfiltratie. Vervolgens worden per fractie verontreinigingsparameters bepaald. Uit de zo verkregen deeltjesfractionering kan worden afgeleid of en tot welke deeltjesdiameter deeltjes in de voorzuivering verwijderd dienen te worden om een geoptimaliseerd zuiveringssysteem te verkrijgen.Het tweede deelrapport met de titel ‘Invloed van fysisch/chemische voorbehandeling op de biologische nabehandeling’ gaat in op de effecten van deeltjesverwijdering op de verwijdering van stikstof en fosfaat in een nageschakeld actief-slibsysteem. Tevens wordt de ontwikkeling van een doseerstrategie voor organische polymeren als flocculant behandeld waarmee de deeltjesverwijdering in de voorzuivering aangepast kan worden aan de denitrificatiebehoefte

Publicaties