print

Fysisch chemische voorzuivering van afvalwater Deel I

Terug
Rapportnr 2001-21
ISBN 90.5773.196.7
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 21-08-2001

Documenten

Download Bestel
Download Bestel

Fysisch/chemische voorzuivering van afvalwater; Deel I Evaluatie van zuiveringsscenario's gebaseerd op fysisch/chemische voorzuivering door berekeningen met DEMAS; Deel II Resume van vier jaar onderzoek naar fysisch/chemische voorzuivering van afvalwater

STOWA-rapport 2001-21 bevat twee delen. In het eerste deel - met de subtitel ‘Evaluatie van zuiveringsscenario’s gebaseerd op fysisch/chemische voorzuivering door berekeningen met DEMAS+’  - wordt het ontwerp- en evaluatiemodel DEMAS+ (Dimenisonerings- en Evaluatie-Model voor AfvalwaterzuiveringsScenario’s) toegelicht. De eerste versie hiervan werd in STOWA-rapport 98-27 gepresenteerd. Met DEMAS+ zijn een dertigtal zuiveringsscenario’s gebaseerd op fysisch-chemische voorzuivering opgesteld, ontworpen en geëvalueerd op duur-zaamheid en kosten. Uit de evaluatie komen enkele zeer belovende duurzame zuiverings-scenario’s naar voren, waarvoor praktijktoepassing overwogen wordt.

In het tweede deel van het STOWA-rapport 2001-21 met de titel ‘Resumé van vier jaar onder-zoek naar fysisch-chemische voorzuivering van afvalwater’ worden de resultaten van het gehele onderzoeksproject samengevat.

Publicaties