print

Gebiedsstudie Geneesmiddelen Utrecht

Terug
Rapportnr 2011-09
ISBN 978.90.5773.518.9
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 18-04-2011

Documenten

Download Bestel
De ‘Gebiedsstudie Geneesmiddelen Utrecht’ schetst een beeld van de verwachte concentraties van geneesmiddelen in de oppervlaktewateren van het beheersgebied van de drie Utrechts waterschappen: Vallei en Eem, De Stichtse Rijnlanden en Amstel, Gooi en Vecht (AGV)). Tevens is een indicatie verkregen wat de belangrijkste bronnen van deze geneesmiddelen zijn en welke maatregelen genomen kunnen worden om de genees­middelenemissie te reduceren. Deze studie is mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de Stimuleringsregeling Waterketen van de provincie Utrecht.

Publicaties