print

Gecombineerde verwerkig van groenmateriaal en baggerspecie. Demonstratieproject

Terug
Rapportnr 2005-33
ISBN 90.5773.331.5
Type Rapport
Prijs € 18
Datum 03-09-2005

Documenten

Download Bestel

In de huidige praktijk wordt groenmateriaal meestal samen met andere groenresten gecomposteerd. Omdat dit een relatief dure verwerkingsmethode is, wordt gezocht naar alternatieven. Waterschap Aa en Maas heeft in samenwerking met Waterschap Rijn & IJssel en TNO veldproeven uitgevoerd naar het gecombineerd verwerken van groenmateriaal en baggerspecie in een rijpingsdepot. Het groenmateriaal heeft hierbij de functie van grof toeslagmateriaal en meststof.

Uit de resultaten van de veldproeven blijkt dat de gecombineerde verwerking een haalbare verwerkingsmethode is. Echter, de hoeveelheid groenmateriaal die kan worden toegevoegd aan de baggerspecie is beperkt en het gebruik van groenmateriaal leidt niet tot een significant snellere rijping van de baggerspecie. Ook is niet aangetoond dat het gebruik van groenmateriaal een snellere afbraak van de aanwezige minerale olie en PAK tot gevolg heeft.

Publicaties