print

Gevolgen klimaatveranderingen onderzoeksvragen waterbeheerders

Terug
Rapportnr 2007-W-08
ISBN geen
Type Rapport
Prijs € 17
Datum 08-08-2007

Documenten

Download Bestel

Het onderwerp ‘Klimaatverandering' verheugt zich op een grote belangstelling, ook binnen de watersector. Waterbeheerders vragen zich af wat de gevolgen van klimaatveranderingen zijn op het te voeren waterbeheer en hoe zij hierop kunnen anticiperen. STOWA heeft het initiatief genomen om samen met de waterbeheerders de onderzoeksvragen in kaart te brengen. De kerntaken van de waterbeheerders: zorg voor de waterketen, de waterkeringen, de afvalwaterzuivering en het watersysteem zijn hierbij als uitgangspunt gekozen. Gebleken is dat er bij elke kerntaak onderzoeksvragen zijn, maar ook dat er onderzoeksvragen zijn die meerdere kerntaken raken.

STOWA gaat op korte termijn aan de slag met de in deze rapportage beschreven onderzoeksvragen. Het onderzoek zal vorm krijgen binnen de eigen programmering en door samenwerking met andere onderzoeksprogramma's, zoals het nationale programma Kennis voor Klimaat.
.

Publicaties