print

Grond voor kaden (inclusief 2002-W-04)

Terug
Rapportnr 2002-38
ISBN 90.5773.192.4
Type Rapport
Prijs € 65
Datum 09-09-2002

Documenten

Download Bestel
Download Bestel
Uit het onderzoek blijkt dat door het toepassen van een adequate aanvullende oeververdediging mogelijkheden worden geschapen voor het toepassen van matig tot weinig erosiebestendige grond op het buitentalud en dat indien de kruin en het binnentalud bedekt zijn met een redelijk tot goed gesloten grasmat, kansrijke mogelijkheden aanwezig zijn voor het toepassen van matig tot weinig erosiebestendige grond of gerijpte baggerspecie. De uitkomsten van het onderzoek zijn weergegeven in een stroomdiagram waarin aan de hand van de hydraulische condities, de nevenfuncties (agrarisch, ecologisch, infrastructureel) en de gewenste onderhoudsfrequentie, richtlijnen worden gegeven voor de mate van erosiebesten-digheid van de grond in relatie tot het wel of niet toepassen van een op de belasting afgestemde aanvullende oeververdediging.

Publicaties